Faktura Web . online

Váš průvodce tvorbou faktury online

Vytvořit fakturu online

Vítejte na stránce Faktura Web . online!

Co je faktura online?

Faktura online je obecný pojem pro fakturu v digitální formě, která byla vytvořena nebo zaslána prostřednictvím internetu.
V současnosti nahrazuje faktura online klasickou papírovou podobu faktury a podle zákona jsou si tyto formy rovnocenné.

Tvorba faktur

Jak na to? Faktura online se dá vytvořit pomocí mnoha online služeb. V článku si ukážeme, jak vytvořit fakturu rychle, správně a zdarma.

Čtěte více

Faktura z pohledu zákona

Faktura je definována v zákoně přímo i nepřímo. Jedná se o oficiální účetní doklad, který musí splňovat několik náležitostí.

Čtěte více

Plátce vs. neplátce DPH

Je rozdíl, zda vystavuje fakturu plátce nebo neplátce DPH. V článku se dozvíte, kdo je a není plátcem DPH, jak se jím stane a jakou fakturu musí vytvořit.

Čtěte více

Faktura v cizím jazyce

Vystavujete faktury svým klientům do zahraničí? V článku Vám ukážeme, jak se vytvoří faktura online v cizím jazyce.

Čtěte více

Opravný daňový doklad

Co je dobropis a vrubopis? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jak se opravný daňový doklad vytvoří a co musí obsahovat?

Čtěte více

Přenesená daňová povinnost

Přenesená daňová povinnost je velké téma. Existují situace, kdy se faktura vytvoří s přenesnou daňovou povinností a daň tak zaplatí zákazník.

Čtěte více