Faktura Web . online

Váš průvodce tvorbou faktury online

Vytvořit fakturu online

Opravný daňový doklad

Pojmy dobropis a vrubopis se vytratily ze zákona již v roce 2011, kdy byl zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty změněn s účinností od 1.4.2011.

 

Připomeňme si, co tedy pojmy dobropis a vrubopis znamenaly.
Daňovým dobropisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění nebo při snížení základu daně na základě sjednaných podmínek u zdanitelného plnění, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
Daňovým vrubopisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně při zvýšení základu daně, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Dá se tedy říci, že dobropis je opakem vrubopisu a naopak.

 

I když dnes už zákon tyto pojmy nezná, stále jsou zažité v praxi při opravě výše daně nebo daňového základu. U těchto dokumentů je však důležitá reference na původní doklad, který opravují.
Na základě § 42 zákona o DPH můžeme říci, že dobropis a vrubopis se staly opravnými daňovými doklady.

 

Jak jsme již uvedli, důvodem vystavení opravného daňového dokladu je oprava výše daně resp. základu daně. Plátce je povinen vystavit opravný daňový doklad a vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění.
Povinné náležitosti opravného daňového dokladu určuje §45 zákona o DPH. Jedná se o podobné povinné náležitosti, jako u daňového dokladu - faktury, ale navíc na opravném dokladu musí být uvedeno:

  • - evidenční číslo původního daňového dokladu
  • - evidenční číslo opravného daňového dokladu
  • - důvod opravy
  • - rozdíl mezi opraveným a původním základem daně
  • - rozdíl mezi opravenou a původní daní
  • - rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem
  • - datum zdanitelného plnení

 

Dobropis (opravný daňový doklad) vytvoříte ve Faktury webu stejně jako klasickou fakturu, avšak v části "Základní údaje" v poli "Typ faktury" vyberete ze seznamu možnost "Dobropis (opravný DD)".
Můžete také vytvořit dobropis ze stávající faktury, kterou máte uloženou v seznamu faktur. V příslušném řádku faktury, na kterou chcete vytvořit dobropis, klikněte v posledním sloupci "Možnosti" na ikonu "Vytvořit dobropis", označenou symbolem zpětné šipky.

 

Vrubopis vytvoříte obdobným způsobem, v typu faktury zvolíte možnost "Vrubopis (opravný DD)".

 

Dobropis - fakturyweb.cz

Obrázek 1: Při tvorbě faktur ve Faktury webu lze vybrat nastavit typ faktury na dobropis.