Faktura Web . online

Váš průvodce tvorbou faktury online

Vytvořit fakturu online

Faktura v cizím jazyce

Vyhotovení faktur zahraničním klientům může přinést určité jazykové výzvy, zejména pokud jde o vyhotovení faktury. Pokud se ale obrátíme na řešení jako je Faktury web, můžeme tyto výzvy efektivně překonat. Tato online platforma nabízí výběr z řady cizích jazyků, které slouží pro překlad šablony faktury. Mezi nejčastější překlady dokumentů patří ty do slovenštiny, angličtiny, němčiny a polštiny. Kromě těchto jsou k dispozici i další jazyky, jako italština, španělština, francouzština, maďarština a mnohé jiné.

 

Nicméně, navzdory této možnosti překladu, mnoho podnikatelů má obavy, zda je dostatečné vyhotovit fakturu zákazníkovi ze zahraničí v jazyce, kterému klient rozumí, nebo zda je třeba tuto fakturu vyhotovit v úředním jazyce země, v našem případě v češtině. Někteří se dokonce ptají, zda by neměli vytvořit jakousi dvoujazyčnou fakturu, kde by textový obsah v cizím jazyce byl zároveň přeložen do češtiny.

 

Na tyto otázky nám dává odpověď § 35 (5) zákona o DPH. Ten jasně uvádí, že daňový doklad (faktura) může být vyhotovena nebo přijata v cizím jazyce. Podnikatel je však povinen na požádání správce daně (například při daňové kontrole) zajistit jeho překlad do českého jazyka.

 

Na druhé straně, využití online fakturace, jako je Faktury web, může tento proces usnadnit. Kromě toho, že umožňuje vyhotovení faktury v různých jazycích, může také pomoci s efektivním vedením evidence a archivace faktur. Tato možnost nejen šetří čas a úsilí, ale také zajišťuje, že všechny faktury jsou v souladu s daňovými předpisy. Bez ohledu na to, zda fakturu vystavujete pro zákazníka v tuzemsku nebo zahraničí, vždy je důležité, aby byla správně a přesně vyhotovena.

 

Výběr jazyka - fakturyweb.cz

Obrázek 1: Při tvorbě faktur ve Faktury webu lze vybrat jazyk šablony.

Ukázka faktury v angličtině - fakturyweb.cz

Obrázek 2: Ukázka vytvořené faktury ve Faktury webu v anglickém jazyce.